Poslední známá cena na burze po ukončení obchodování k 22. 9. 2023 J&T ARCH INV CZK H 1,4100J&T ARCH INV EUR H 1,2900J&T ARCH IN CZK HD 1 050,00

Došli jste daleko. Pojďte dále.

Bok po boku. Do Evropy. Do světa.

O fondu

Vítejte ve světě J&T.
Ve světě spoluvlastnictví s námi, našimi partnery, rodinami, klienty a přáteli.

Fond ARCH je výsledkem naší dlouhodobé investiční filozofie. Jít bok po boku, ve společnosti lídrů česko-slovenského byznysu a spoluinvestovat do jejich osobních a výjimečných projektů.

Je postavený na dlouho budovaných partnerstvích a těží ze vzájemné důvěry, kterou se nám za více než 25 let podařilo vybudovat. 

Novinky

J&T ARCH INVESTMENTS uzavřel druhý kvartál s korunovým zhodnocením 3,85 %

J&T ARCH INVESTMENTS uzavřel druhý kvartál s korunovým zhodnocením 3,85 %

Číst více
Společný fond J&T ARCH Investments a Michala Šnobra, J&T MS 1 SICAV, ukončuje soudní spor se společností Venator Materials PLC

Společný fond J&T ARCH Investments a Michala Šnobra, J&T MS 1 SICAV, ukončuje soudní spor se společností Venator Materials PLC

Číst více

Jak investujeme

Do běžně nedostupného
Se silným partnerem
S likviditou
Bez omezení
Do nekonečna

Cena akcií na Pražské burze

Poslední známá cena po ukončení obchodování

22. 9. 2023
J&T ARCH INV CZK H
1,4100 CZK
J&T ARCH INV EUR H
1,2900 EUR
J&T ARCH IN CZK HD
1 050,00 CZK
CZK H
EUR H
CZK HD
Od vstupu na burzu
+ 34,29 % + 22,86 % -
12 měsíců
+ 17,5 % + 8,4 % -
9 měsíců
+ 16,53 % + 11,21 % -
6 měsíců
+ 12,8 % + 8,4 % -
3 měsíce
+ 2,92 % + 1,57 % -
1 měsíc
+ 0,71 % + 0,78 % -

Cena akcií vyhlašovaná čtvrtletně investiční společností

Poslední vyhlášená cena investiční společností

30. 6. 2023
J&T ARCH INV CZK H
1,3856 CZK
J&T ARCH INV EUR H
1,2828 EUR
J&T ARCH IN CZK HD
1 037,6487 CZK
J&T ARCH IN EUR HD
51,4246 EUR
CZK H
EUR H
CZK HD
EUR HD
Od založení
+ 38,56 % + 28,28 % + 3,76 % + 2,85 %
12 měsíců
+ 14,93 % + 8,84 % - -
9 měsíců
+ 14,51 % + 10,63 % - -
6 měsíců
+ 9,67 % + 7,51 % - -
3 měsíce
+ 3,85 % + 2,82 % + 3,76 % + 2,85 %

Portfolio fondu k 30. 6. 2023

Složení portfolia

Energetika
Instrumenty peněžního trhu
Bankovnictví a finanční služby
Pozemky a development
E-commerce
Maloobchod
Profesionální sport
Zemědělství
Hotovost a ostatní
Ostatní (IT a školství)

Investiční výbor

Patrik Tkáč
Štěpán Ašer
Igor Kováč
Adam Tomis
Pavel Hlaváček
Anna Macaláková
Patrik Tkáč
Předseda investičního výboru

Spoluzakladatel bankovního holdingu J&T FINANCE GROUP SE, předseda představenstva J&T BANKY, investor a spolumajitel významných společností v regionu střední a východní Evropy, v oblasti private equity, energetiky, médií, e-commerce a maloobchodu.

Člen představenstva a generální ředitel J&T BANKY odpovědný za strategický rozvoj banky. Člen vrcholového vedení J&T FINANCE GROUP SE.

Člen představenstva a finanční ředitel J&T BANKY odpovědný za finanční řízení a za aktivity v Chorvatsku. Člen vrcholového vedení J&T FINANCE GROUP SE.

Investiční ředitel J&T odpovědný za nebankovní investice skupiny, zastávající taktéž pozici člena dozorčích rad ve společnostech Tatry mountain resorts, EP Global Commerce a E-Commerce and Media Investments.

Investiční manažer J&T odpovědný především za nebankovní investice skupiny a portfolio manažer J&T ARCH INVESTMENTS.

Ředitelka J&T BANKA, a.s., pobočky zahraničnej banky na Slovensku, členka představenstva J&T BANKA, a.s., předsedkyně představenstva a generální ředitelka J&T INVESTIČNÁ SPOLOČNOSŤ, správ. spol., a. s.

Informace pro investory

Základní informace

J&T ARCH INVESTMENTS, fond kvalifikovaných investorů, jsme založili v České republice, ve formě akciové společnosti s proměnným základním kapitálem. Jeho obhospodařování podléhá dohledu České národní banky. Při jeho správě spolupracujeme s renomovanými partnery a poradci.

Kalendář pro investory

Výsledky fondu v 2. čtvrtletí 2023*


Zveřejnění hodnoty investičních akcií k 30. 6. 2023:

čtvrtek 21. 9. 2023 v 17.00

Zveřejnění čtvrtletní zprávy investorům:

pátek 22. 9. 2023 v 17.00

Konference pro investory:

pondělí 25. 9. 2023 v 17.00

*předběžné termíny, které se mohou změnit


Kontakty

IČ: 08800693
Rejstříkový soud: Městský soud v Praze, oddíl B, vložka 25021


Investor relations

Pavel Hlaváček, Portfolio manažer

Telefon: +420 221 710 470 E-mail: hlavacek@jtfg.com
Úsek obchodu Telefon: +420 800 707 101 E-mail: arch@jtbank.cz

Upozornění


UPOZORNĚNÍ

Uvedené údaje jsou pouze informativní. Uvedený graf zobrazuje historii aktuálních hodnot investičních akcií fondu od jeho založení (červen 2020). S investičními nástroji je spojeno riziko kolísání aktuální hodnoty investované částky a výnosů z ní a není zaručena návratnost původně investované částky. Výnosy jsou uváděny v hrubých hodnotách. Výnos pro investora v cizí měně se může zvýšit nebo snížit v důsledku kolísání měnových kurzů.

Uvedený materiál představuje shrnutí J&T INVESTIČNÍ SPOLEČNOSTI, a.s., jako obhospodařovatele investičního fondu kvalifikovaných investorů, který vychází z aktuálně dostupných informací v čase jeho zhotovení. Fond je fondem kvalifikovaných investorů podle zákona č. 240/2013 Sb. a jeho akcionářem se může stát výhradně kvalifikovaný investor podle § 272 tohoto zákona. Žádná z informací uvedených v tomto sdělení není míněna a nemůže být považována za analýzu investičních příležitostí, investiční doporučení nebo investiční poradenství. Materiál není návrhem k uzavření smlouvy ani nabídkou ke koupi či k úpisu. Sdělení má pouze informativní charakter a jeho účelem je poskytnout investorům základní informace. Účelem není nahradit statut nebo poskytnout jeho komplexní shrnutí. Statut fondu je k dispozici na webových stránkách administrátora www.jtis.cz. Informace o očekávaném výnosu nejsou spolehlivým ukazatelem skutečné budoucí výkonnosti. Pro získání čistých hodnot výnosů musí investor zohlednit zejména poplatky a případnou míru zdanění, která závisí na osobních poměrech investora a může se měnit.

Více informací o fondu na www.jtis.cz