Bok po boku

Fond ARCH je výsledkem naší dlouhodobé investiční filozofie: Jít bok po boku lídrů československého byznysu a spoluinvestovat do jejich výjimečných projektů. Fond stojí na dlouho budovaných partnerstvích a čerpá ze vzájemné důvěry, kterou se nám podařilo vybudovat během více než 25 let.

Patrik Tkáč
Zakladatel J&T

Více než 50 % kapitálu fondu je ve vlastnictví zakladatelů J&T a jejich rodin.

Podíly na hodnotě investičních akcií (korunová i eurová třída) fondu k 31. 12. 2023

Podíly na hodnotě investičních akcií (korunová i eurová třída) fondu k 31. 12. 2023

Jak investujeme

Do běžně nedostupného Se silným partnerem S likviditou Bez omezení Do nekonečna Do běžně nedostupného Se silným partnerem S likviditou Bez omezení Do nekonečna Do běžně nedostupného Se silným partnerem S likviditou Bez omezení Do nekonečna Do běžně nedostupného Se silným partnerem S likviditou Bez omezení Do nekonečna Do běžně nedostupného Se silným partnerem S likviditou Bez omezení Do nekonečna Do běžně nedostupného Se silným partnerem S likviditou Bez omezení Do nekonečna Do běžně nedostupného Se silným partnerem S likviditou Bez omezení Do nekonečna Do běžně nedostupného Se silným partnerem S likviditou Bez omezení Do nekonečna Do běžně nedostupného Se silným partnerem S likviditou Bez omezení Do nekonečna Do běžně nedostupného Se silným partnerem S likviditou Bez omezení Do nekonečna Do běžně nedostupného Se silným partnerem S likviditou Bez omezení Do nekonečna Do běžně nedostupného Se silným partnerem S likviditou Bez omezení Do nekonečna Do běžně nedostupného Se silným partnerem S likviditou Bez omezení Do nekonečna Do běžně nedostupného Se silným partnerem S likviditou Bez omezení Do nekonečna Do běžně nedostupného Se silným partnerem S likviditou Bez omezení Do nekonečna Do běžně nedostupného Se silným partnerem S likviditou Bez omezení Do nekonečna Do běžně nedostupného Se silným partnerem S likviditou Bez omezení Do nekonečna

Díky J&T ARCH INVESTMENTS se investoři mohou stát součástí léty budovaných partnerství a investovat do příležitostí, ke kterým by se na běžném trhu nedostali. Součástí fondu jsou i společnosti, které nejsou veřejně obchodovatelné. Naším prostřednictvím ale mají investoři možnost podílet se i na jejich úspěchu.

Portfolio

Aktualizováno k 31. 3. 2024


 • Energetika
 • Nemovitosti, development a pozemky
 • Bankovnictví a finanční služby
 • Instrumenty peněžního trhu
 • Maloobchod a velkoobchod
 • Média a nakladatelství
 • E-commerce
 • Hotovost
 • Profesionální sport
 • Zemědělství
 • Hotely a volnočasové aktivity
 • Loterie a herní průmysl
 • Ostatní sektory

Výkonnost

Výnos fondu
BCPP
JTIS
Od založení
+ 65 % + 57,1 %
Od vstupu na burzu
+ 65 % -
12 m
+ 19,6 % + 17,8 %
3 m
+ 5,1 % + 4,5 %
Cena akcie

PRAŽSKÁ BURZA

1,65 CZK

J&T INVESTIČNÍ SPOLEČNOST

1,57 CZK

Investiční výbor

 • Patrik Tkáč Předseda investičního výboru

  Patrik Tkáč

  Spoluzakladatel bankovního holdingu J&T FINANCE GROUP SE, předseda představenstva J&T BANKY, investor a spolumajitel významných společností.

 • Štěpán Ašer Člen investičního výboru

  Štěpán Ašer

  Člen představenstva a generální ředitel J&T BANKY odpovědný za její strategický rozvoj. Člen vrcholového vedení J&T FINANCE GROUP SE.

 • Igor Kováč Člen investičního výboru

  Igor Kováč

  Člen představenstva a finanční ředitel J&T BANKY odpovědný za finanční řízení a za aktivity v Chorvatsku. Člen vrcholového vedení J&T FINANCE GROUP SE.

 • Anna Macaláková Členka investičního výboru

  Anna Macaláková

  Ředitelka J&T BANKA, a.s., pobočky zahraničnej banky na Slovensku, členka představenstva J&T BANKA, a.s., předsedkyně představenstva a generální ředitelka J&T INVESTIČNÁ SPOLOČNOSŤ, správ. spol., a. s.

 • Adam Tomis Člen investičního výboru

  Adam Tomis

  Investiční ředitel J&T odpovědný za nebankovní investice skupiny, zastávající taktéž pozici člena dozorčích rad ve společnostech Tatry mountain resorts, EP Global Commerce a E-Commerce and Media Investments.

 • Pavel Hlaváček Člen investičního výboru

  Pavel Hlaváček

  Investiční manažer J&T odpovědný především za nebankovní investice skupiny a portfolio manažer J&T ARCH INVESTMENTS.

Novinky

Pro investory

Základní informace

J&T ARCH INVESTMENTS, fond kvalifikovaných investorů, jsme založili v České republice, ve formě akciové společnosti s proměnným základním kapitálem. Jeho obhospodařování podléhá dohledu České národní banky. Při jeho správě spolupracujeme s renomovanými partnery a poradci.

Kalendář pro investory

Výsledky fondu v 1. čtvrtletí 2024*

*předběžné termíny, které se mohou změnit

Základní dokumenty

Čtvrtletní dopisy investorům

Výroční a pololetní zprávy

Valné hromady

Dividendy

Ostatní zprávy pro investory

Kontakt

J&T ARCH INVESTMENTS SICAV, a. s.
Sokolovská 700/113a
186 00, Praha 8

IČ: 08800693
Rejstříkový soud: Městský soud v Praze, oddíl B, vložka 25021


J&T ARCH
Investor relations

Pavel Hlaváček, Portfolio manažer
T: +420 221 710 470
E: hlavacek@jtfg.com

J&T BANKA
Obchodní tým

T: +420 800 707 101
E: arch@jtbank.cz


UPOZORNĚNÍ

Uvedené údaje jsou pouze informativní. Uvedený graf zobrazuje historii aktuálních hodnot investičních akcií fondu od jeho založení (červen 2020). S investičními nástroji je spojeno riziko kolísání aktuální hodnoty investované částky a výnosů z ní a není zaručena návratnost původně investované částky. Výnosy jsou uváděny v hrubých hodnotách. Výnos pro investora v cizí měně se může zvýšit nebo snížit v důsledku kolísání měnových kurzů.

Uvedené sdělení představuje shrnutí J&T INVESTIČNÍ SPOLEČNOSTI, a.s., jako obhospodařovatele investičního fondu kvalifikovaných investorů, který vychází z aktuálně dostupných informací v čase jeho zhotovení. Fond je fondem kvalifikovaných investorů podle zákona č. 240/2013 Sb. a jeho akcionářem se může stát výhradně kvalifikovaný investor podle § 272 tohoto zákona a/nebo kvalifikovaný investor ve spojení s § 147 a dalšími příslušnými ustanoveními zákona č. 203/2011 Z.z., o kolektívnom investovaní. Žádná z informací uvedených v tomto sdělení není míněna a nemůže být považována za analýzu investičních příležitostí, investiční doporučení nebo investiční poradenství. Sdělení není návrhem k uzavření smlouvy ani nabídkou ke koupi či k úpisu. Sdělení má pouze informativní charakter a jeho účelem je poskytnout investorům základní informace. Účelem není nahradit statut nebo poskytnout jeho komplexní shrnutí. Statut fondu je k dispozici na webových stránkách administrátora www.jtis.cz. Informace o očekávaném výnosu nejsou spolehlivým ukazatelem skutečné budoucí výkonnosti. Pro získání čistých hodnot výnosů musí investor zohlednit zejména poplatky a případnou míru zdanění, která závisí na osobních poměrech investora a může se měnit.

Více informací o fondu na www.jtis.cz

Informace o cookies