Poslední známá cena na burze po ukončení obchodování k 30. 9. 2022 J&T ARCH INV CZK H 1,2000J&T ARCH INV EUR H 1,1900

Došli jste daleko. Pojďte dále.

Bok po boku. Do Evropy. Do světa.

O fondu

Vítejte ve světě J&T.
Ve světě spoluvlastnictví s námi, našimi partnery, rodinami, klienty a přáteli.

Fond ARCH je výsledkem naší dlouhodobé investiční filozofie. Jít bok po boku, ve společnosti lídrů česko-slovenského byznysu a spoluinvestovat do jejich osobních a výjimečných projektů.

Je postavený na dlouho budovaných partnerstvích a těží ze vzájemné důvěry, kterou se nám za více než 25 let podařilo vybudovat. 

Novinky

J&T ARCH INVESTMENTS uzavřel druhý kvartál s objemem aktiv přes miliardu euro a výkonem za posledních dvanáct měsíců 9,4 %

J&T ARCH INVESTMENTS uzavřel druhý kvartál s objemem aktiv přes miliardu euro a výkonem za posledních dvanáct měsíců 9,4 %

Číst více

Jak investujeme

Do běžně nedostupného
Se silným partnerem
S likviditou
Bez omezení
Do nekonečna

Cena akcií na Pražské burze

Poslední známá cena po ukončení obchodování

30. 9. 2022
J&T ARCH INV CZK H
1,2000 CZK
J&T ARCH INV EUR H
1,1900 EUR
CZK
EUR
Od vstupu na burzu
+ 14,29 % + 13,33 %
12 měsíců
+ 4,35 % + 3,48 %
9 měsíců
+ 4,35 % + 3,48 %
6 měsíců
+ 2,56 % + 2,59 %
3 měsíce
+ 0 % + 0 %
1 měsíc
+ 0 % + 0 %

Cena akcií vyhlašovaná čtvrtletně investiční společností

Poslední vyhlášená cena investiční společností

30. 6. 2022
CZK
1,2056 CZK
EUR
1,1786 EUR
CZK
EUR
Od založení
+ 20,56 % + 17,86 %
12 měsíců
+ 9,42 % + 7,16 %
9 měsíců
+ 7,12 % + 5,01 %
6 měsíců
+ 3,92 % + 1,95 %
3 měsíce
+ 0,97 % - 0,33 %

Portfolio fondu k 30. 6. 2022

Složení portfolia

Energetika
Instrumenty peněžního trhu
E-commerce
Maloobchod
Development
Hotovost a ostatní
Profesionální sport
Výnosové nemovitosti
Bankovnictví a Finanční služby
Speciální chemie
IT
Školství

Investiční výbor

Patrik Tkáč
Štěpán Ašer
Igor Kováč
Adam Tomis
Pavel Hlaváček
Patrik Tkáč
Předseda investičního výboru

Spoluzakladatel bankovního holdingu J&T FINANCE GROUP SE, předseda představenstva J&T BANKY, investor a spolumajitel významných společností v regionu střední a východní Evropy, v oblasti private equity, energetiky, médií, e-commerce a maloobchodu.

Člen představenstva a generální ředitel J&T BANKY odpovědný za strategický rozvoj banky. Člen vrcholového vedení J&T FINANCE GROUP SE.

Člen představenstva a finanční ředitel J&T BANKY odpovědný za finanční řízení a za aktivity v Chorvatsku a Rusku. Člen vrcholového vedení J&T FINANCE GROUP SE.

Investiční ředitel J&T odpovědný za nebankovní investice skupiny, zastávající taktéž pozici člena dozorčích rad ve společnostech Tatry mountain resorts, EP Global Commerce a E-Commerce and Media Investments.

Investiční manažer J&T odpovědný především za nebankovní investice skupiny a portfolio manažer J&T ARCH INVESTMENTS.

Informace pro investory

Základní informace

J&T ARCH INVESTMENTS, fond kvalifikovaných investorů, jsme založili v České republice, ve formě akciové společnosti s proměnným základním kapitálem. Jeho obhospodařování podléhá dohledu České národní banky. Při jeho správě spolupracujeme s renomovanými partnery a poradci.

Kontakty


IČ: 08800693
Rejstříkový soud: Městský soud v Praze, oddíl B, vložka 25021

Upozornění


UPOZORNĚNÍ

Uvedené údaje jsou pouze informativní. Uvedený graf zobrazuje historii aktuálních hodnot investičních akcií fondu od jeho založení (červen 2020). S investičními nástroji je spojeno riziko kolísání aktuální hodnoty investované částky a výnosů z ní a není zaručena návratnost původně investované částky. Výnosy jsou uváděny v hrubých hodnotách. Výnos pro investora v cizí měně se může zvýšit nebo snížit v důsledku kolísání měnových kurzů.

Uvedený materiál představuje shrnutí J&T INVESTIČNÍ SPOLEČNOSTI, a.s., jako obhospodařovatele investičního fondu kvalifikovaných investorů, který vychází z aktuálně dostupných informací v čase jeho zhotovení. Fond je fondem kvalifikovaných investorů podle zákona č. 240/2013 Sb. a jeho akcionářem se může stát výhradně kvalifikovaný investor podle § 272 tohoto zákona. Žádná z informací uvedených v tomto sdělení není míněna a nemůže být považována za analýzu investičních příležitostí, investiční doporučení nebo investiční poradenství. Materiál není návrhem k uzavření smlouvy ani nabídkou ke koupi či k úpisu. Sdělení má pouze informativní charakter a jeho účelem je poskytnout investorům základní informace. Účelem není nahradit statut nebo poskytnout jeho komplexní shrnutí. Statut fondu je k dispozici na webových stránkách administrátora www.jtis.cz. Informace o očekávaném výnosu nejsou spolehlivým ukazatelem skutečné budoucí výkonnosti. Pro získání čistých hodnot výnosů musí investor zohlednit zejména poplatky a případnou míru zdanění, která závisí na osobních poměrech investora a může se měnit.

Více informací o fondu na www.jtis.cz