J&T ARCH INVESTMENTS

Fond, se kterým máte možnost investovat bok po boku s J&T, podílet se na nových příležitostech a těžit z výsledků našich úspěšných dlouholetých partnerství.

oblouk

Investujte společně s námi

Věříme v dlouhodobá partnerství jak v životě, tak v podnikání. Otevřenost a důvěra nám umožnily proměnit příležitosti ve výnosy. Vybudovali jsme pevnou strukturu, která spravuje náš majetek a svou podstatou nám pomáhá přinášet nové příležitosti.

Budoucí růst totiž nestojí na úrocích, ale na přímém spoluvlastnictví jednotlivých projektů.
Proto jsme postavili J&T ARCH INVESTMENTS. Fond, který prohloubí naše vzájemné partnerství spojením majetku vlastníků a manažerů skupiny J&T s majetkem investorů. Díky společné síle tak můžeme bok po boku participovat na budoucích úspěších.

O fondu

Strategií fondu J&T ARCH INVESTMENTS je investovat do příležitostí a projektů, které vytváříme ve skupině J&T sami nebo společně s našimi dlouhodobými partnery. Naším cílem je spravovat vyvážené portfolio aktiv, které investorům zajistí stabilní a dlouhodobé zhodnocení jejich rodinného majetku.

Základní informace

J&T ARCH INVESTMENTS, fond kvalifikovaných investorů, jsme založili v České republice, ve formě akciové společnosti s proměnným základním kapitálem. Jeho obhospodařování podléhá dohledu České národní banky. Při jeho správě spolupracujeme s renomovanými partnery a poradci.

Jak investujeme

Se  silným partnerem

Za téměř čtvrt století jsme v J&T vyrostli do ekosystému, který umí rozvinout jakýkoliv projekt. Našim klientům dokážeme zajistit akciový kapitál, mezzaninový dluh, zajištěný úvěr či vydat dluhopisy. Zkrátka, co je potřeba. Díky našemu know-how a dlouhodobě budovaným vztahům máme možnost podílet se na unikátních příležitostech. Naše finanční síla nám navíc umožnuje projekty podpořit, ať už je situace na trhu jakákoli.

Do běžně nedostupného

Díky J&T ARCH INVESTMENTS se investoři mohou stát součástí léty budovaných partnerství a investovat do příležitostí, ke kterým by se na běžném trhu nedostali. Součástí fondu jsou i společnosti, které nejsou veřejně obchodovatelné. Naším prostřednictvím ale mají investoři možnost podílet se na jejich úspěchu.

Bez omezení

Zakládáme si na flexibilitě a svobodě investičního rozhodování. Proto jsme fond J&T ARCH INVESTMENTS vytvořili tak, aby mohl investovat do nejširšího možného spektra příležitostí. Nebrzdí nás byrokracie ani dlouhé rozhodovací procesy. Investujeme dlouhodobě i krátkodobě, dluhem nebo ekvitou, ale vždy tam, kde vidíme příležitost. Naši investiční strategii jsme si ověřili více než 20 lety úspěchů.

Do nekonečna

Fond J&T ARCH INVESTMENTS jsme postavili tak, aby netrpěl neduhem běžných private equity fondů. Portfolio nebudeme muset odprodávat pod cenou jen proto, že fondu končí doba, na kterou byl založen. Investice můžeme ve fondu držet tak dlouho, dokud mu budou přinášet výnos nebo dokud nenalezneme investici jinou, ještě výhodnější.

S likviditou

J&T ARCH INVESTMENTS svým investorům umožňuje dva druhy obchodování s investičními akciemi. Kromě běžného nákupu přes pokyn k úpisu je možné akcie obchodovat denně i na pražské burze. Zatímco cena přes pokyn odpovídá ocenění majetku fondu investiční společností a zpětný odkup akcií může být zatížen odkupními lhůtami nebo srážkami, cena na burze je dána očekáváním trhu, transakce nicméně proběhne bez čekání na termín zpětného odkupu a bez případných výstupních srážek.

Vývoj hodnoty čistého obchodního jmění fondu

Cena akcie vyhlašovaná čtvrtletně investiční společností

CZK

EUR

31. 3. 2021

CZK
1.0300

EUR
1.0310

Uvedený graf zobrazuje historii aktuálních hodnot investičních akcií fondu od jeho založení (červen 2020).

S investováním do fondů jsou spojena rizika, informace najdete ve statutu fondu nebo zde.

Aktuální cena korunové a eurové akcie na Burze cenných papírů Praha

Poslední známá cena po ukončení obchodování

03. 06. 2021

J&T ARCH INV CZK H

J&T ARCH INV EUR H

Portfolio fondu k 30. 9. 2021

Investiční výbor

Patrik Tkáč

Patrik Tkáč

Předseda investičního výboru

Spoluzakladatel bankovního holdingu J&T FINANCE GROUP SE, předseda představenstva J&T BANKY, investor a spolumajitel významných společností v regionu střední a východní Evropy, v oblasti private equity, energetiky, médií, e-commerce a maloobchodu.

Štěpán Ašer

Štěpán Ašer

Člen investičního výboru

Člen představenstva a generální ředitel J&T BANKY odpovědný za strategický rozvoj banky. Člen vrcholového vedení J&T FINANCE GROUP SE.

Igor Kováč

Igor Kováč

Člen investičního výboru

Člen představenstva a finanční ředitel J&T BANKY odpovědný za finanční řízení a za aktivity v Chorvatsku a Rusku. Člen vrcholového vedení J&T FINANCE GROUP SE.

Adam Tomis

Adam Tomis

Člen investičního výboru

Investiční ředitel J&T odpovědný za nebankovní investice skupiny, zastávající taktéž pozici člena dozorčích rad ve společnostech Tatry mountain resorts, EP Global Commerce a E-Commerce and Media Investments.

Pavel Hlaváček

Pavel Hlaváček

Člen investičního výboru

Investiční manažer J&T odpovědný především za nebankovní investice skupiny a portfolio manažer J&T ARCH INVESTMENTS.

Informace pro investory

Právní forma akciová společnost s proměnným základním kapitálem (SICAV)
Sídlo Česká republika
Zakladatel J&T Finance Group SE
Obhospodařovatel J&T Investiční společnost, a.s.
Auditor KPMG
Depozitář UniCredit Bank
Dohled Česká národní banka
Trvání fondu fond na dobu neurčitou
Investiční horizont minimálně 5 let
Oceňování fondu čtvrtletně
Minimální investice ekvivalent 125 000 EUR nebo 1 milion Kč při splnění testu vhodnosti
Kategorie klienta neprofesionální (retail) klient, který je kvalifikovaným investorem, případně profesionální klient nebo způsobilá protistrana
Znalosti a zkušenosti informovaný, zkušený
Investiční cíl růst nebo ochrana a růst
Schopnost nést ztráty ano
Tolerance rizika minimálně 6

Kontakty

J&T

J&T ARCH INVESTMENTS SICAV a.s.
Sokolovská 700/113a
186 00 Praha 8

IČ: 08800693
Rejstříkový soud: Městský soud v Praze, oddíl B, vložka 25021