BÝT DÁLE.
JE MÍT
MÍT
MÍT
MÍT
TO SVÉ
CO DÁLE.
KAM DÁLE.
S KÝM DÁLE.
DÁLE.

O fondu

Fond pro přítomnost i budoucnost

Strategií fondu J&T ARCH INVESTMENTS je investovat do příležitostí a projektů, které vytváříme ve skupině J&T sami nebo společně s našimi dlouhodobými partnery. Naším cílem je spravovat vyvážené portfolio aktiv, které investorům zajistí stabilní a dlouhodobé zhodnocení jejich rodinného majetku. 

Investujte společně s námi

Za 25 let podnikání jsme pomohli vybudovat firmy, které svým významem často přesahují hranice regionu a jejichž hodnota se dnes počítá v miliardách eur. V řadě z nich stále působíme jako investoři nebo spolumajitelé. Otevíráme Vám svět lety prověřených vztahů a možnost vlastnicky se podílet na budoucnosti rodiny J&T.

Novinky

Záznam konference pro investory

V pondělí 16. května 2022 proběhla konference pro investory fondu.

Číst více
Konference pro investory

Zveme vás na historicky první video konferenci pro investory našeho fondu, která se koná v pondělí 16. května 2022 od 17 hodin.

Číst více
J&T ARCH INVESTMENTS za posledních 12 měsíců téměř ztrojnásobil svůj objem a investorům přinesl zhodnocení ve výši 12,54 %

Fond kvalifikovaných investorů J&T ARCH INVESTMENTS uzavřel rok 2021 s objemem aktiv ve výši 13,1 miliardy korun. Vedle zhodnocení existujícího portfolia stojí za meziročním nárůstem (+9,5 miliardy korun) především nový primární úpis investičních akcií. Fond je i nadále nejlikvidnějším fondovým titulem na pražské burze.

Číst více

Jak investujeme

Do běžně nedostupného
Se silným partnerem
S likviditou
Bez omezení
Do nekonečna

Cena akcií na Pražské burze

Poslední známá cena po ukončení obchodování

16. 5. 2022
J&T ARCH INV CZK H
1,1800 CZK
J&T ARCH INV EUR H
1,1700 EUR
CZK
EUR
Od vstupu na burzu
+ 12,38 % + 11,43 %
12 měsíců
+ 12,38 % + 11,43 %
9 měsíců
+ 2,61 % + 1,74 %
6 měsíců
+ 2,61 % + 1,74 %
3 měsíce
+ 1,72 % + 1,74 %
1 měsíc
+ 0,85 % + 0,86 %

Cena akcií vyhlašovaná čtvrtletně investiční společností

Poslední vyhlášená cena investiční společností

31. 12. 2021
CZK
1,1601 CZK
EUR
1,1561 EUR
CZK
EUR
Od založení
+ 16,01 % + 15,61 %
12 měsíců
+ 12,54 % + 12,3 %
9 měsíců
+ 10,17 % + 10,03 %
6 měsíců
+ 5,29 % + 5,12 %
3 měsíce
+ 3,07 % + 3 %

Portfolio fondu k 31. 12. 2021

Složení portfolia

Energetika
Instrumenty peněžního trhu
Maloobchod
E-commerce
Development
Výnosové nemovitosti
Profesionální sport
Hotovost a ostatní
IT
Školství

Investiční výbor

Patrik Tkáč
Štěpán Ašer
Igor Kováč
Adam Tomis
Pavel Hlaváček
Patrik Tkáč
Předseda investičního výboru

Spoluzakladatel bankovního holdingu J&T FINANCE GROUP SE, předseda představenstva J&T BANKY, investor a spolumajitel významných společností v regionu střední a východní Evropy, v oblasti private equity, energetiky, médií, e-commerce a maloobchodu.

Člen představenstva a generální ředitel J&T BANKY odpovědný za strategický rozvoj banky. Člen vrcholového vedení J&T FINANCE GROUP SE.

Člen představenstva a finanční ředitel J&T BANKY odpovědný za finanční řízení a za aktivity v Chorvatsku a Rusku. Člen vrcholového vedení J&T FINANCE GROUP SE.

Investiční ředitel J&T odpovědný za nebankovní investice skupiny, zastávající taktéž pozici člena dozorčích rad ve společnostech Tatry mountain resorts, EP Global Commerce a E-Commerce and Media Investments.

Investiční manažer J&T odpovědný především za nebankovní investice skupiny a portfolio manažer J&T ARCH INVESTMENTS.

Informace pro investory

Základní informace

J&T ARCH INVESTMENTS, fond kvalifikovaných investorů, jsme založili v České republice, ve formě akciové společnosti s proměnným základním kapitálem. Jeho obhospodařování podléhá dohledu České národní banky. Při jeho správě spolupracujeme s renomovanými partnery a poradci.

Kontakty


IČ: 08800693
Rejstříkový soud: Městský soud v Praze, oddíl B, vložka 25021

Upozornění


UPOZORNĚNÍ

Uvedené údaje jsou pouze informativní. Uvedený graf zobrazuje historii aktuálních hodnot investičních akcií fondu od jeho založení (červen 2020). S investičními nástroji je spojeno riziko kolísání aktuální hodnoty investované částky a výnosů z ní a není zaručena návratnost původně investované částky. Výnosy jsou uváděny v hrubých hodnotách. Výnos pro investora v cizí měně se může zvýšit nebo snížit v důsledku kolísání měnových kurzů.

Uvedený materiál představuje shrnutí J&T INVESTIČNÍ SPOLEČNOSTI, a.s., jako obhospodařovatele investičního fondu kvalifikovaných investorů, který vychází z aktuálně dostupných informací v čase jeho zhotovení. Fond je fondem kvalifikovaných investorů podle zákona č. 240/2013 Sb. a jeho akcionářem se může stát výhradně kvalifikovaný investor podle § 272 tohoto zákona. Žádná z informací uvedených v tomto sdělení není míněna a nemůže být považována za analýzu investičních příležitostí, investiční doporučení nebo investiční poradenství. Materiál není návrhem k uzavření smlouvy ani nabídkou ke koupi či k úpisu. Sdělení má pouze informativní charakter a jeho účelem je poskytnout investorům základní informace. Účelem není nahradit statut nebo poskytnout jeho komplexní shrnutí. Statut fondu je k dispozici na webových stránkách administrátora www.jtis.cz. Informace o očekávaném výnosu nejsou spolehlivým ukazatelem skutečné budoucí výkonnosti. Pro získání čistých hodnot výnosů musí investor zohlednit zejména poplatky a případnou míru zdanění, která závisí na osobních poměrech investora a může se měnit.

Více informací o fondu na www.jtis.cz